Biyomürekkepler

Kolajen mükemmel biyo uyumluluk özellikleri nedeniyle birçok hücre kültürü çalışmasında ve biyo malzemelerin üretiminde kullanılmaktadır. Yüksek saflıkta ve uygulamalara özel geliştirilmiş formülasyonlar ile üç boyutlu yazıcılarda güvenle kullanılabilir.

Gelma

Jelatin Metakrilat

Miktar:1gr – 10gr – 100gr
Metakrilatlanma Derecesi: > %55
Endotoksin:< 10 EU/gr
Saflık: %99
Steril: Filtrasyon

Talep Formu

Colma

Kolajen Metakrilat

Miktar:1gr – 10gr – 100gr
Metakrilatlanma Derecesi: > %55
Endotoksin:< 10 EU/gr
Saflık: %99
Steril: Filtrasyon

Talep Formu

Biyomürekkep Nedir?

3 boyutlu biyobaskı uygulamalarında kullanılan, biyouyumlu ve reolojik özellikleri nedeniyle tercih edilen, doğal veya sentetik polimerlerdir. Biyomürekkepler ile üretilen üç boyutlu yapılar canlı hücrelerin olgunlaşma sırasında yapışma, çoğalma ve farklılaşmalarını kolaylaştırarak geçici veya kalıcı olarak destekler.

Collagen AR-GE, biyo-baskı işlemi öncesinde, sırasında ve sonrasında hücrelerin canlılığını sağlayan, düşük endotoksisiteye (<10 EU/gr) sahip biyomürekkepler sunar. Yüksek saflıktaki bu ürünler ayrıca, kapsüllenmiş hücrelerin kendi hücre dışı matrislerini (ECM) üretmek ve düzenlemek için ihtiyaç duyduğu reolojik özellikleri de sağlar. Doğal hammadde kaynaklarından elde edieln biyomürekkepler uygulama aşamasında partiden partiye farklılık göstererek sorunlara neden olabilirler.

Collagen AR-GE’nin kendine özgü hammadde izleme ve karakterizasyon sistemi sayesinde partiler arasındaki farklılıklar oluşmamaktadır. Kolajen mükemmel biyo uyumluluk özellikleri nedeniyle birçok hücre kültürü çalışmasında ve biyo malzemelerin üretiminde kullanılmaktadır. Yüksek saflıkta ve uygulamalara özel geliştirilmiş formülasyonlar ile üç boyutlu yazıcılarda güvenle kullanılabilir.

Hücre Canlılığı

Biyomürekkepler farklı dokuların yapısal özelliklerini sağlarken aynı zamanda baskı uyumlu olmalıdır. Collagen Ar-Ge ürün portföyünde hücrelerin tutunması, canlılığı ve çoğalmasını destekleyen düşük endotoksisitede (< 10 EU/gr) biyo mürekkepler yer almaktadır.

UV-Çapraz Bağlanma

Jelatin Metakrilat (GELMA), doğal 3 boyutlu hücre iskeleleri oluşturmak için foto çapraz bağlanabilir bir biyomürekkeptir. GelMA bioink ürünümüz liyofilize toz veya kullanıma hazır steril sulandırılmış çözelti olarak gelir. GelMA’yı sentezlemek için kullanılan jelatin, tip B 300 bloom’dur.

LAP gibi suda çözünür foto başlatıcılarla karıştırıldığında, GelMA, çapraz bağlı hidrojeller oluşturmak için UV ışığı (365 nm dalga boyu) veya görünür ışık (405 nm dalga boyu) ile fotopolimerize edilebilir. Hidrojellerin sertliği, GelMA konsantrasyonu ve ışığa maruz kalma koşulları ayarlanarak ayarlanabilir.

Kalite Kontrol

Collagen Ar-Ge müşterilerinin yüksek beklentilerini karşılamak için çok sıkı bir kalite planı izlemekte, özenle seçilen dünyanın en kaliteli hammaddelerini kullanarak baştan sonra tüm aşamalarda saflık ve endotoksisite test edilmektedir.
Araştırmacılar için tekrarlanabilirliğin önemini anlıyoruz ve bu sebeple tüm ürünlerimizi partiler arası varyasyonu engelleyecek şekilde sevk edilmeden önce kontrol ediyoruz.

© Collagen AR-GE Merkezi. All rights reserved.